Bygge sitt varemerke – Hva skal man tenke på?

17 november, 2021by Hans A Kahn

Et varemerke er tegn, symbol, grafikk eller tekst som har som hensikt identifisere, i tillegg til å skille mellom dine og dine konkurrenters produkter eller tjenester.

Varemerket kan bestå av alle slags tegn som kan skille en virksomhets varer fra andres, og som kan gjengis grafisk. Den kan bestå av ord og ordforbindelser, navn, logoer, bokstaver, tall, figurer, lyd, avbildninger eller kombinasjoner av dette. Også et produkts form, eller emballasje.

Ikke til å forveksle med merkevare, som har en del likheter både I navn og funksjon.

Vi kommer inn på forskjellene lenger ned I artikkelen.

Samtidig kan man si at ditt varemerke er helheten og identiteten av deg, din bedrift og ikke minst de assosiasjoner og følelser dine kunder får når de tenker på deg og det ditt varemerke representerer.

Man kan dermed si at et varemerke har to formål. Det skal identifisere varens kommersielle opprinnelse, eller såkalte individualiserende funksjon og skal samtidig garantere for varens kvalitet.

Typiske varemerker vi omgis av daglig er Coca Cola, Microsoft, Apple Amazon og Nike. Disse har ikke bare assosiasjoner knyttet til seg, men også en meget trofast kundebase som automatisk kjøper «sitt» merke basert på tidligere erfaringer og tillit.

For å få vern for et varemerke i Norge må man registrere dette hos Patentstyret.

Hovedvilkårene for registrering er:

  1. Varemerket må ha et visst særpreg.
  2. Det må ikke være egnet til å vekke forargelse, villede eller inneholde offentlige våpen, flagg eller emblemer.
  3. Det må ikke inneholde noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma, personnavn eller portrett, tittel, åndsverk e.l.
  4. Ikke være egnet til å forveksles med en annens firma, navn eller varemerke.

 

Varemerke, profilering og markedsføring

Det er ikke vanskelig å forstå ut fra dette at ens varemerke også blir en meget viktig del av markedsføring og rykte.

Man snakker av og til om den «selvoppfyllende profetien». Denne tilsier at en bedrift som ser fremgangsrikt og kompetent ut også er det.

Dette sikter I hovedsak til mer interne strategier utover rent salg og profitt. Det er ikke tvil om at sterkt varemerke ikke bare forsterker bedriftens profil og selvtillit, men skaper samtidig verdi gjennom å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Dermed kan en sterk grafisk profil, gjennom en logo eller logotype hjelpe bedriften å bygge opp sitt varemerke gjennom kraften av å bli gjenkjent samtidig som det vekker positive assosiasjoner.

 

Varemerke og merkevare

Man kan si at alle merkevarer er varemerke, men ikke alle varemerker er merkevarer.
Som eksempel kan man ta når VW kjøpte opp Rolls Royce. Dermed kunne VW produsere bilene, men selve logoen hadde BMW kjøpt retten til. Dermed kunne ikke VW tjene noe på merkevaren Rolls Royce uten tilgang til logoen, som er selve varemerket.

Ordene lyder ganske så likt, men det er i realiteten stor forskjell mellom varemerke og merkevare. Mens varemerke er knyttet til bedriftens eiendeler og kan besluttes, er status som merkevare noe man gjør seg fortjent til. En merkevare er kort og godt summen av alle assosiasjoner kundene har til deg og din bedrift.

 

Konklusjonen er

Ettersom begrepet varemerke er såpass altomfattende, og vesentlig for helheten av din bedrift er det viktig at du setter deg inn i og forstår hvordan du skal bygge, forsterke og ikke minst spre ditt varemerke til din kundebase.

Ta gjerne hjelp av noen som har erfaring fra tidligere når det kommer til drift av firma og hvordan man skal markedsføre seg smart og kostnadseffektivt.

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.