Hobby eller næring? Hvor går grensen?

13 december, 2021by Hans A Kahn

De aller fleste har en hobby – noe som de liker å gjøre, og er du I tillegg dyktig kan det hende at du til og med kan tjene noen kroner på hobbyen ved siden av din vanlige jobb.

Men hvor går grensen for hva som klassifiseres som en hobby eller næringsvirksomhet?

Dette er vanskelig å spesifisere da loven ikke har noe klart skille på dette og definisjonen kan anses være noe vag.

Det som bestemmer klassifiseringen på virket, er helt enkelt varigheten og muligheten for at det er økonomisk innbringende over tid.

Næring er skattepliktig virksomhet, mens hobbyen din er skattefri. Hobbyer må dermed ha et lite omfang, og kostnadene må være omtrent like store som inntektene.

 

Er du usikker på hvilken av kategoriene du faller innenfor kan du stille deg selv følgende spørsmål:

 • Selger jeg noe og skal fortsette med dette over en lengre tidsperiode?
 • Har jeg større inntekter enn kostnader?
 • Har jeg det økonomiske ansvaret for utstyret og for arbeidet som blir utført?

 

Når du driver med næringsvirksomhet skal du ha større inntekter enn kostnader, eller ha muligheten for å gå med overskudd på lang sikt.

Ut fra dette vil det bestemmes om din virksomhet er skattepliktig, og om du må anse hobbyen som næringsvirksomhet og opprette en bedrift.

De viktigste tegnene på at du er næringsdrivende er:

 • at du sannsynligvis vil gå i overskudd over tid
 • Du driver for egen regning og risiko
 • at du har en del oppdrag eller selger en god mengde varer
 • Du tenker å holde på i en lengre periode

 

Hvor går grensen?

Det er heller ikke fastsatt en bestemt grense for hvor mye du kan tjene på en hobbyvirksomhet før man må skatte av inntekten.

Dette er en vurdering man selv må gjøre I forhold til om man anser at man over tid kommer til å gå med overskudd av virksomheten.

Derimot kan skatteetaten være uenig I denne vurderingen og dermed ilegge restskatt som skal etterbetales.

Hvis du har en inntektsgivende hobby er det mer sannsynlig at Skatteetaten kan regne det som næringsvirksomhet.

Det gjelder også hvis du har en hobby som ligger an til å gi overskudd over tid. Selv om du går med underskudd akkurat nå.

Dermed er det alltid en fordel å sjekke dette med sitt lokale skattekontor slik at man kan få en viss pekepinn på hvordan man skal forholde seg til det noe uklare regelverket som foreligger.

Derimot finnes det regler for når det er nødvendig å føre regnskap for virksomheten.

Man blir ilagt bokføringsplikt, og må føre regnskap I henhold til bokføringsloven I det man tjener mer enn NOK 50.000, – I løpet av 12 måneder.

Dette gjelder fra første krone etter at totalen overstiger 50.000, –

 

Å betale forskuddsskatt

I det du krysser over fra å bedrive en hobbyvirksomhet til å være næringsdrivende må du satte av inntektene du har basert på virksomheten du driver.

Driver du et enkeltpersonforetak skal du skatte av hele overskuddet.

Dette kalles forskuddsskatt og betales I løpet av samme år som du tjener pengene.

Når du registrerer din bedrift, og skal du betale forskuddsskatt må du selv melde I fra om dette til myndighetene.

Dette gjør du ved å endre ditt skattekort hos skatteetaten.

Som selvstendig næringsdrivende betaler du forskuddsskatt fire ganger i året, og like mye hver gang. Fristene er:

 • 15. Mars
 • 15. Juni
 • 15. September
 • 15. Desember

 

Skattefradrag I oppstartsfasen

Du kan også få skattefradrag på den fleste kostnader relatert til din bedrift under den så kalte oppstartsperioden. Denne gjelder inntil 5 år før selve bedriften ble opprettet.

Det betyr, at hvis du tar vare på kvitteringer og fakturaer for alle utgifter du har hatt før du gikk fra hobby til næringsvirksomhet, kan du få tilbake penger for disse utgiftene.

Kostnadene må være reelle oppstartskostnader.

 

Kort sammenfattet

Som nevnt over gjør ikke loven det enkelt å vite hvor grensen går mellom hobby og næringsvirksomhet.

Vær derfor påpasselig med å sjekke dette med ditt lokale skattekontor for å sikre at du ikke går på en ubehagelig skattesmell for noe som I utgangspunktet bare skulle være moro og avslappende.

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.