Hva er merverdiavgift

17 november, 2021by Hans A Kahn

Moms er et begrep alle kjenner til, og sikkert kunne gitt et omtrentlig svar på. Men realiteten er at få kjenner til de intrikate detaljene I merverdiavgift, eller så kalt MVA.

Selv for nye og blivende gründere er dette et element av livet som bedriftseier man må gjøre seg kjent med.

Da kan man dra nytte av, og sikre seg fordelene med, samtidig som man unngår fellene dette skatteelementet innebærer.

Kort sagt er merverdiavgift, eller MVA skatt som er baket inn I prisen du som konsument betaler for et på produkt, eller en tjeneste, og dermed I praksis ikke merker noe til.

Er du derimot næringsdrivende som selger varer eller tjenester som er MVA -pliktige er du pålagt å legge til og kreve inn MVA på vegne av staten.

Merverdiavgiften er inndelt I ulike satser I relasjon til hvilken bransje den er gjeldende for.

 • Standardsats: 25 %
 • Mat- og drikkevarer: 15 %
 • Persontransport, kinobilletter og utleie av rom: 12 %

Når det kommer til mat og drikke er satsene noe forskjellige basert på serveringsform.

Ved servering har disse varene standardsatsen på 25 %. Ved salg over disk er satsen imidlertid 15 %. Derfor må serveringssteder operere med forskjellige priser på å spise på stedet kontra take-away.

Noen bransjer er derimot fritatt for moms I helhet. Noen av disse er:

Undervisning, helserelaterte tjenester og bøker solgt til sluttbruker er eksempler på varer og tjenester som ikke er mva-pliktige. Salg til utlandet er heller ikke mva-pliktig.

Når det kommer til kjøp og salg av varer utenfor Norge kommer vi nærmere inn på dette temaet senere I artikkelen.

 

Noen varer og tjenester som er unntatt mva:
 • Helsetjenester
 • Alternative behandlingsformer
 • Sosiale tjenester
 • Undervisningstjenester
 • Kulturelle tjenester
 • Kunstnerisk fremføring av åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av denne fremføringen
 • Guidetjenester
 • Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom

Alle næringsdrivende som selger momspliktige varer eller tjenester må betale moms.

 

Når må jeg registrere meg for moms?

Alle bedrifter må I det øyeblikk de passerer NOK 50.000,- I total omsetning I løpet av en 12-måneders periode registrere seg for moms. Så fremst man ikke er fritatt for MVA.

Så fort man nærmer seg, eller overskrider 50.000,- skal man registrere seg I merverdiavgiftsregsiteret. Dette gjør man via Altinn/Brønnøysundregistrene.

Dersom du ikke er registrert når omsetningsgrensen passeres, skal opprinnelig faktura sendes uten mva. Du kan da enten etterfakturere kun mva beløpet eller du kan utstede kreditnota og ny faktura når registrering ok.

Forhåndsregistrering

Når du registrerer virksomheten i Brønnøysundregistrene (samordnet registermelding) kan du samtidig registrere enheten i Merverdiavgiftsregisteret forutsatt at:

 • Du vet at beløpsgrensen vil passeres innen 3 uker etter at driften starter
 • Du kan dokumentere anskaffelser for minimum kr. 250.000,- inkl. mva.

Husk at når du allerede er registrert i enhetsregisteret, krysser du av for at dette er en endring.

 

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret må:
 • Kreve inn merverdiavgift på vegne av staten
 • Betale merverdiavgift for varer og tjenester du kjøper for virksomheten i Norge
 • Beregne hvor mye merverdiavgift du skal betale når du importerer varer for virksomheten
 • Rapportere til Skatteetaten hvor mye merverdiavgift du har betalt og krevd inn
 • Betale forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift)

Man kan også skille på inngående og utgående MVA.

I MVA-oppgjøret kan du føre fradrag for all MVA du har betalt på innkjøpte varer og tjenester. Fradragsretten gjelder alt du har kjøpt inn:

 • Varer for videresalg
 • Produkter/tjenester til daglig drift
 • Materiell/tjenester for videreutvikling og kompetans

For utgående MVA er kravene at du legger på momsen på varene du selger for skatten du skal dra inn til staten.

Selger du til en annen næringsdrivende er det også nødvendig at man utleverer en faktura/kvittering der MVA er spesifisert.

 

Salg til inn og utland

Dersom du selger varer utenfor Norges grenser skal du fakturere dette uten MVA da det er mottakeren I utlandet som skal føre dette på innkjøpet.

På samme måte, motsatt vei, er det din plikt å legge MVA på varene du kjøper inn fra utlandet før disse distribueres.

Ved innførsel av varer er det varens tollverdi som skal legges til grunn for MVA-beregningen.

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.