Hvordan markedsfører jeg min bedrift?

23 november, 2021by Hans A Kahn

Stadig fler personer i Norge velger å ta kontroll over sin egen situasjon og tar steget mot å bli selvstendig næringsdrivende.

Sannheten er at forutsetningene aldri har vært bedre med tanke på å starte egen bedrift.

Den norske stat legger i økende grad til rette for at privatpersoner og småbedrifter skal kunne etablere seg i markedet gjennom gunstige skatteforhold, støtteordninger og redusert aksjekapital for aksjeselskaper.

Så i prinsipp kan hvem som helst starte egen bedrift.

Men hvordan går du frem for å skaffe kunder og sikre at virksomheten din er mer vellykket enn dine  konkurrenter?

Når det gjelder å dele budskapet om hvorfor kundene bør velge deg, handler det om at du markedsfører deg selv riktig.

 

Digital markedsføring og viktigheten av en hjemmeside

I dag blir digital markedsføring stadig mer dominerende i markedet, og tar i økende grad over rollen som tradisjonell markedsføring tidligere har hatt.

Via kanaler som TV-reklamer, Billboards og reklameskilt på for eksempel T-banen eller papirannonser i aviser.

Digital markedsføring er synonymt med internettmarkedsføring, og beskriver hvordan man bruker digitale kanaler som sosiale medier.

Google Ads og et nettsted gjør deg tilgjengelig og synlig for kundebasen din 24/7.

 

Hjemmeside

Man kan aldri undervurdere viktigheten av å ha en profesjonell nettside når man driver en bedrift. Men dessverre savner mange start-ups denne delen, og dermed må de ta den fatale konsekvensen av å ikke være en del av vår nye digitale verden.

Når det kommer til markedsføring er en god nettside utgangspunktet for de fleste. Det er også en utvidelse av din merkevare og sikrer at du er tilgjengelig for kundene dine 24/7.

Å skaffe en nettside trenger ikke å være særlig vanskelig i dag. Med programmer som WordPress, Wix, Squarespace med flere kan du enkelt bygge en nettside. Du må også skaffe et domenenavn for virksomheten din.

Mange velger også å leie inn profesjonelle webdesignere for å få hjelp til dette. De sørger for at nettsiden er tilpasset både bransjen og tiden.

På denne måten har du størst mulighet til å nå akkurat den målgruppen du ønsker.

Det er her nøkkelen ligger i digital markedsføring. At kunden har et problem eller et behov de leter etter en løsning på, og ser etter på internett. Det er viktig å være så synlig som mulig.

Derfor må du ha målrettet markedsføring mot den målgruppen du ønsker å nå ut til. Det ovennevnte er også en elementær del når det kommer til å bygge kunderelasjoner.

Fornøyde kunder som sprer budskapet om deg gir I sin tur en markedsføringsverdi du ikke kan kjøpe for penger. Ikke minst når det gjelder å etablere din merkevare som skal vekke en følelse av tillit.

Når det kommer til å bygge ditt varemerke, er tillit gull verdt.

 

Gratis/organisk eller betalt markedsføring

Mange nystartede bedrifter velger ofte å satse på gratis, eller såkalt «organisk» markedsføring I begynnelsen.

Du har kanskje ikke så stort budsjett for akkurat dette. Men realiteten er at det blir vanskeligere og vanskeligere å oppnå resultatet du ønsker gjennom disse kanalene. Derfor er det viktig at man har en plan for hvordan man kan nå rett målgruppe for å bygge sin kundebase.

Økologisk/organisk markedsføring er en utbredt form for markedsføring i sosiale medier. Bedrifter bruker i økende grad søkemotorer som Google for å være synlige i internettsøk, og det finnes en rekke metoder du kan bruke for å optimalisere hvordan du kan bli sett når folk søker etter varer eller tjenester innenfor din bransje.

Gjennom søkemotoroptimalisering, eller SEO, prøver du å øke nivået på organiske resultater og treff når folk søker i din bransje, og krever i utgangspunktet kun at du investerer tid og krefter for å oppnå resultater.

Men mange velger å hyre inn eksterne eksperter til dette da det har blitt en stadig mer vanlig form for markedsføring. Det krever litt kunnskap for å sikre at du havner høyt i Googles søkeresultater.

En annen form for søkemotormarkedsføring er SEM eller PPC (Pay Per Click) i Google-annonser hvor du betaler for hvilke søkeord du ønsker å vises på Jo mer du betaler jo bedre plassering får du i søkeresultatene.

Når det kommer til gratis eller betalt markedsføring, kommer det meste an på budsjett. Mange velger å bruke ekstern hjelp når det kommer til markedsføring av en oppstartsbedrift, og får dermed mest mulig for pengene.

 

Redaksjonell markedsføring

Begge de ovennevnte metodene kommer inn under såkalt redaksjonell markedsføring, eller «Content Marketing». Denne sprer seg over flere kanaler og inkluderer mange måter du kan nå din målgruppe og samtidig profilere din bedrift.

Redaksjonell markedsføring er en mindre aggressiv form for markedsføring. Dette innebærer at kunden selv velger å komme til deg basert på innhold du publiserer og matcher det dine potensielle kunder søker etter.

På den måten løser du et problem de har uten å selge dem noe.

Dette er nøkkelen til god content marketing. Uansett hvilken type betalt markedsføring du velger, må du huske at mirakler sjelden skjer over natten, og det kan betraktes som en langsiktig investering.

Derfor er det, som med alt annet, viktig å ha en plan. Igjen, jeg kan ikke påpeke nok viktigheten av å markedsføre seg selv smart og gjennomtenkt for å oppnå de resultatene du ønsker.

Når det gjelder kostnader knyttet til markedsføring, finnes det ikke noe konkret svar annet enn prissatte tjenester som for eksempel annonsering på Facebook.

Der kan du beregne å betale NOK 10-40,- per klikk. Men grensen ligger i ens budsjett og fantasi for hvordan en velger å spre sin merkevare.

Når det kommer til merkevaren er dette også en vesentlig del av markedsføringenGjør du markedsføringen riktig, viser du ganske enkelt hvordan du kan løse dine kunders behov og problemer med dine varer og tjenester, uten å måtte overbevise noen om hvorfor de bør velge deg.

 

Markedsundersøkelse/markedsstrategi og konkurranseanalysering

En helt avgjørende faktor når det kommer til å starte en bedrift er hvordan man skaffer kunder.

Dette er noe mange nystartede bedrifter overser, nemlig viktigheten av å gjøre en markedsundersøkelse.

Gjennom en markedsundersøkelse kan du få en detaljert oversikt over markedet, og graden av behov for varene og tjenestene du tilbyr.

Samtidig kartlegger du hvem din målgruppe er og hvordan du best kan nå ut med budskapet ditt.

Når du har fått nødvendig kunnskap om ditt marked, målgruppe og ikke minst hvem dine konkurrenter er, anbefales det også at du gjennomfører en konkurranseanalyse.

Dermed kan du kartlegge elementer som hvem dine konkurrenter er, hvordan de markedsfører seg og prising av tilsvarende varer og tjenester som du tilbyr.

Når det gjelder markedsundersøkelser, kan man analysere faktorer som:

  • Hva er, og hvor stort er markedet mitt?
  • Er det behov for mine produkter og tjenester?
  • Hva er målgruppen min?
  • Hvem er mine konkurrenter, og hvilke av disse er mer fremgangsrike enn andre?
  • Hvordan markedsfører de fremgangsrike konkurrentene seg?
  • Hvordan prissetter de tjenestene sine?

På bakgrunn av dette kan du utarbeide en markedsstrategi og bestemme hvilke kanaler du vil bruke.

På denne måten når du rett målgruppe og kan skreddersy budskapet ditt på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Det handler ikke bare om å bli sett mye, men også å bli sett smart. Det er sant at på dette området får en belønning basert på tiden og innsatsen du legger ned for å oppnå resultater.

 

Opphavsrett/Copyright

Til slutt skal vi se på en del som sjelden nevnes når det kommer til å lage innhold knyttet til markedsføringsselskaper, nemlig opphavsrett eller copyright som de fleste har hørt om.

Sannheten er at alt innhold som lages er dekket av opphavsretten I det øyeblikk som det skapes. Dette gjelder alle litterære eller kunstneriske verk, og er gyldig i 70 år etter rettighetshaverens død.

Opphavsrett betyr at opphavspersonen, skaperen av verket, har enerett til å bestemme hvordan, hvor og når verket kan brukes. Opphavsmannen har også rett til å kreve om han eller hun skal nevnes i forbindelse med bruken av verket.

Du trenger ikke søke om opphavsrett til et skapt verk. Som nevnt ovenfor oppstår opphavsretten og beskyttelsen til et verk samtidig som verket blir til.

Opphavsmannens enerett reduseres derimot noe når han eller hun godkjenner utgivelsen av et verk. Dette innebærer at kopiering av verket til privat bruk er tillatt. Men hvis et verk skal omfattes av opphavsrett, kreves det et visst nivå av originalitet.

Da gjenstår det bare å si at vi håper du har fått litt nyttig informasjon til hjelp når du velger å ta steget til å bli gründer og starte et nytt kapittel.

 

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.