Koronatiltak for bedriftseiere

14 december, 2021by Hans A Kahn

Alle har i en eller annen grad blitt påvirket av koronasituasjonen som har pågått siden 2020. Men få har blitt rammet like hardt som bedriftseiere, og det er ikke tvil om at dette vil påvirke næringslivet I lang tid fremover.

I lys av dette har regjeringen iverksatt en rekke krisetiltak. De skal underlette for bedrifter av ulik størrelse gjennom økonomiske støtteordninger, oppstarthjelp og ulike kompensasjonsordninger for både arbeidsgivere og ansatte. Så som inntektskompensasjon.

I tillegg er det mulig å få utsettelse på betaling av enkelte offentlige avgifter.

Men I likhet med den evig skiftende tilstanden vi må tilpasse oss grunnet pandemien blir de aktuelle tiltakene også stadig endret. Som et resultat av dette kan det være vanskelig å ha oversikten over hva som gjelder hvor og når.

Den sikreste kilden for informasjon rundt dette er FHI’s (folkehelseinstituttets) hjemmesider, hvor de aktuelle tiltakene fortløpende oppdateres.

FHI har også en informasjonstelefon: 815 55 015

 

Stadige endringer

I skrivende stund er myndighetene I ferd med å innføre nye tiltak grunnet utbruddet av Omikronvarianten av Korona. Så det er vanskelig å spå eksakt hvilke tiltak som gjelder i morgen.

Vi vet at den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjeldende ut 2021.

Det betyr blant annet at bedrifter som opplever mer enn 30% omsetningsfall vil kunne få dekket opp til 85% av de faste uunngåelige kostnadene.

Tiltaket er I hovedsak beregnet for å kunne bevare arbeidsplasser. De er på ingen måte ment å finansiere økonomisk utbytte til bedriftseiere.

Dermed innføres og begrensninger for mulig utbytte for de virksomhetene som mottar denne støtten. Inkludert et krav om tilbakebetaling av støtten for november og desember dersom den aktuelle bedriften inneværende år går med overskudd.

I tillegg innføres det erstatning for tapt varelager som innebærer at bedrifter som lider tap på grunn av smitteverntiltakene, så som skjenkestopp og dermed medførende minsket salg av alkohol kan få kompensert 100% av tapt varelager som ikke kan omsettes som et resultat av statens tiltak.

Kulturlivet og arrangører av arrangement for offentligheten som lider tap på grunn av tiltakene kan få dekket opp til 60% av det faktiske underskuddet knyttet til arrangementet.

Samtidig jobbes det med å utarbeide en lønnsstøtteordning for å hjelpe bedrifter med å bevare arbeidsplasser.

Utover dette innføres det og mer målrettede tiltak mot spesifikke bransjer. Så som restaurant og service, som naturlig nok berøres grunnet mange deltidsstillinger. Det medfører at disse ansatte får et lavere inngangskrav til dagpenger.

Grensen senkes fra 1.5G til 0,75G, som I sin tur vil medføre at flere vil kvalifisere for dagpenger.

I tillegg senkes kravet om redusert arbeidstid fra 50% til 40%.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges også.

 

Hva skjer videre?

Spørsmålet er selvfølgelig om de ovennevnte tiltakene er tilstrekkelige for å kunne dekke den krevende situasjonen som foreligger både for bedrifter og privatpersoner.

Etter forrige runde med tiltak, og påfølgende kritikk av disse, stilles det selvfølgelig spørsmål ved om det denne gangen vil treffe bedre og at politikerne spiller med åpne kort samt er villige til å ta kritikk for tidligere skivebom.

Det sistnevnte er heller tvilsomt vet vi av erfaring, og kun tiden vil vise hva som vil skje på sikt når det kommer til den offentlige støtten til det private næringslivet.

Det eneste som er sikkert er at veien videre er usikker, og vi må dessverre bare avvente hva som kommer.

 

Riktig god jul og godt nytt år til deg og dine! 😊

 

 

 

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.