Regnskap i AS

17 november, 2021by Hans A Kahn

Du som skal starte aksjeselskap må sette deg inn i hva regnskap er.

Regnskap innebærer å arrangere og sammenstille alle forretningsarrangementer i en bedrift.

Forretningshendelser er inn- eller utstrømmer som direkte påvirker et selskaps inntjening og posisjon. Som grunnlag for forretningsarrangementer har du kvitteringer og fakturaer.

Regnskapet skal håndteres løpende. Det vanligste er å bruke dobbelt bokføring hvor et beløp bokføres på to ulike konti.

Deretter bokføres en forretningshendelse én gang til en konto i kreditt og én gang til en konto i debet.

Inn- og utbetalinger skal bokføres senest påfølgende virkedag og andre forretningshendelser så snart som mulig, men senest påfølgende måned.

Alle regnskapsdokumenter skal oppbevares i syv år og skal være tilgjengelige i lesbar form, enten som fysiske eller elektroniske dokumenter.

Et selskaps regnskap består av:

  • Verifikasjoner (kvitteringer og fakturaer).
  • Grunnbok og hovedbok.
  • Resultater og balanse.
  • Årsregnskap eller i noen tilfeller en årsmelding.

 

Fordelene med regnskapsføring

Bokføring hjelper deg å forstå hvordan det går med din bedrift for deg som skal starte aksjeselskap. Ved hjelp av regnskapet kan du hver måned få oversikt over:

  • Hvordan månedens resultat ble.
  • Hvordan var resultatet sammenlignet med forrige måneds resultater.
  • Hva betyr resultatet på kort sikt og hvordan vil virksomheten påvirkes på lengre sikt.
  • Hvor mye penger du kan ta ut av selskapet.

All informasjon man får ut av regnskapet kommer til god hjelp i et aksjeselskap når man skal fatte økonomiske beslutninger.

 

Regnskapsføringsprogram

Det er mulig å bokføre manuelt, men det beste er å bruke et regnskapsprogram. Derimot er det ikke tillatt å bokføre i standard regneprogrammer som Excel, men du må bruke spesielle regnskapsprogrammer som er tilpasset lovverket som gjelder for regnskap.

Det er mye regnskapsprogramvare på markedet. Mange av dem kan du prøve gratis i en viss periode før du må betale.

Velg et program som du synes er lett å forstå og hvor du kan få god støtte.

 

Hvem fører bøkene?

Du kan velge å føre regnskapet selv eller få profesjonell hjelp. Fordelen med å gjøre det selv er at det kan bli billigere. Ulempen er at det tar tid fra virksomheten din og i begynnelsen kan det være vanskelig å sette seg inn i fordi det er mange regler å følge.

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.