Starte egen bedrift som fisker

7 december, 2021by Hans A Kahn

At fiskeriyrket er attraktivt er kanskje ikke så rart, Norges kystlinje tatt I betraktning.

Denne næringen har hatt en enorm utvikling de senere år, og da det tidligere var vanlig å begynne I næringen uten utdanning, stilles det I dag helt andre krav, og man kan for eksempel ta fagbrev I fiske og fangst.

Rederiene merker og en helt annen pågang I dag. Dermed blir det alt vanskeligere å få en fot innenfor for å livnære seg av denne bransjen.

Fiskeri betegner ervervsmessig fangst av viltlevende fisk og krepsdyr I salt- og ferskvann. Har du dette som yrke eller primær inntektskilde er du å anse som yrkesfisker.

Norsk fiskeri og havbruksnæring selger sjømat til hele verden og 95 % av all norsk sjømat eksporteres hvorav EU tar imot 60% av dette.

Norges lange kyst er som skapt for fiske og havbruk. Havområdene er mer enn seks ganger større enn landets landområder, og har noen av verdens rikeste fiskebanker.

Flytransport gjør at norsk fersk fisk kan være på markedet I Japan og USA like raskt som vi får fisken i våre fiskebutikker og gjør fisk til en av våre største eksportvarer.

 

Jobbe som yrkesfisker

Det er ikke tvil om at fiske er et krevende yrke, men også meget lønnsomt dersom man lykkes.

Man må ofte jobbe lange skift I krevende vær og forhold, oftest lange perioder i strekk.

Siden år 2000 er det blitt 5000 færre fiskefartøyer i Norge, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet. Nedgangen skyldes hovedsakelig struktureringen i bransjen. Kvotene samles på færre fartøyer, som totalt sett har behov for færre fiskere.

Dermed har det også blitt vanskeligere for unge å få en plass hos de etablerte rederiene.

Samtidig har krisen I offshore ført til at mange derfra vil over i fiskeri. Men det er ikke bare situasjonen for offshoreflåten som har bidratt til at det er blitt større konkurranse om jobbene på fiskefartøyer.

Dette har I sin tur økt lønnsomheten I yrket og gjør det til en attraktiv og lønnsom bransje som få søker seg vekk fra.

Økt lønnsomhet har bidratt til bedre lønns- og arbeidsforhold. De fleste fiskerne i havfiskeflåten har fått forutsigbare turnusordninger. Lønnen har også økt. Det er ikke uvanlig at ferske fiskere tjener opp mot én million kroner i året.

 

Satse for seg selv

Som et mottiltak til ovennevnte faktorer, og For å rekruttere unge fiskere har myndighetene innført såkalte rekrutteringskvoter.

Dette medfører at man kan bedrive fiske fra egen sjark og søke for å få kvote for fiske.

Dessverre kan det se ut som ordningen ikke helt fungerer som tenkt, og man ser at kvotene oftest deles ut til etablerte fiskere på større båter.

Får man ikke tildelt kvote må man fiske under kvotebestemmelsene for det som blir kalt «åpen gruppe». Denne er åpen for alle som er registrert i fiskermanntallet og har båter under 11 meter.

Dette I sin tur medfører at man kan gå miste om flere hundre tusen kroner.

 

Fremtidens fiske

Det er ikke tvil om at fiskeindustrien har gått gjennom en voldsom utvikling og modernisering. Med de fordeler og ulemper dette har måtte medført.

Ikke bare er dette en av Norges største eksportvarer, men representerer også dyp tradisjon for livet langs kysten og er en del av folkesjelen.

Yrket er kanskje ikke for alle, men berører de fleste på en eller annen måte, så skulle du være en av de som ser en fremtid innen denne bransjen bør du sette deg inn I hva som gjelder for å kunne tre inn I industrien med de beste forutsetningene.

 

Snakk med en av våre eksperter for råd og info om hvordan du skal gå frem dersom du har et ønske om å livnære deg som yrkesfisker.

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.