Starte EPF ved siden av vanlig ansettelse

13 december, 2021by Hans A Kahn

Det å starte egen bedrift kan være skummelt, og det finnes ingen garanti for at man kommer til å lykkes.

Det kreves hardt arbeid, dedikasjon og sene timer for å få foretaket på føttene, og ikke minst krever det at man legger inn det kapital som kreves.

Med bakgrunn I dette velger mange å beholde sin vanlige ansettelse i oppstartsfasen. Dette for å ha den nødvendige sikkerheten før pengene begynner å rulle inn.

Skulle det vise seg at driften av enkeltpersonforetaket går såpass bra at man sikrer seg overskudd over tid, velger de fleste så å omdanne til et aksjeselskap.

Aksjeselskap er derimot et bra utgangspunkt dersom man ikke har en ansettelse I tillegg til virksomheten man planlegger å starte opp.

Fordelene med å starte et enkeltpersonforetak er mange, men det er og mange fallgruver å passe seg for.

 

Hvordan fungerer skatt

Som nevnt over er det mange fordeler med å starte et enkeltpersonforetak. Så som null krav om startkapital, ingen krav om årsregnskap og man trenger bare levere inn én skattemelding.

Skatten man betaler dersom man driver et enkeltpersonforetak ved siden av en vanlig ansettelse beregnes ut fra totalen av inntekter fra ansettelsen pluss overskuddet/underskuddet i enkeltpersonforetaket.

Men det er spesifikke regler å forholde seg til for eiere av enkeltpersonforetak, spesielt når det kommer til skatt.

For eksempel betaler enkeltpersonforetak forskuddsskatt, i motsetning til aksjeselskap som betaler skatt etterskuddsvis.

Dette medfører at skatteetaten sender deg innbetalingsblanketter I Altinn fire ganger I året.

Fristen for betaling er 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Dersom du godtar eFaktura fra kemneren i nettbanken, vil fakturaene gå rett inn i nettbanken din.

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 30. april. Basert på hva som oppgis I denne vil skatteetaten beregne om du har betalt for mye eler for lite skatt.

Dato for skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende er 24. juni og henholdsvis 19. august.

Hvis du forventer at du får restskatt, kan du betale inn et tilleggsforskudd. Da unngår du rentetillegg på restskatten. Fristen er 31. mai.

 

Må jeg betale moms?

Dersom man I enkeltpersonforetaket omsetter for mer enn NOK 50.000,- i løpet av 12 måneder blir man momspliktig og man må da registrere seg for moms, eller MVA, forutsatt at man ikke er fritatt for moms.

Så fort man nærmer seg, eller overskrider 50.000,- skal man registrere seg I merverdiavgiftsregsiteret. Dette gjør man via Altinn/Brønnøysundregistrene.

 

Skattefradrag I enkeltpersonforetak

Driver du et enkeltpersonforetak er du berettiget til fradrag for alle kostnader knyttet til virksomheten. Dermed betaler du kun skatt av overskuddet I bedriften.

Dette gjelder og for alle kostnader I den så kalte oppstartsperioden. Den gjelder og så langt som 5 år tilbake I tid.

Det betyr at hvis du tar vare på kvitteringer og fakturaer for alle utgifter du har hatt før du gikk registrerte bedriften, kan du få tilbake penger for disse utgiftene.

Kostnadene må være reelle oppstartskostnader.

Derfor er det viktig at du tar vare på alle kvitteringer som kan dokumentere de utgifter du har hatt. Dersom det kan knyttes til driften av ditt foretak.

Du kan trekke fra alle kostnader som er knyttet til bedriften, og hva som er relevant avgjøres I stor grad av hvilken bransje du er i.

Det som er vesentlig er om kostnaden er til nytte for din bedrift. Og om den over tid vil hjelpe deg å tjene penger.

Eksempler på hva man kan få fradrag for er:

  • Telefon og internett.
  • Utstyr, tjenester og klær.
  • Representasjon for kunder.
  • Reiseutgifter og kjøregodtgjørelse.
  • Programvare og markedsføring.
  • Utgifter knyttet til ansatte.

For å få skattefradrag må kostnadene kostnadsføres I regnskapet med kvitteringer eller fakturaer som dokumentasjon.

 

Kort sammenfattet

Mange velger som nevnt å beholde sin vanlige ansettelse I oppstarten av sitt foretak, spesielt dersom man har en godt betalt jobb.

Dette gir en økonomisk trygghet når man skal komme I gang, og ikke helt vet I hvilken grad man kommer til å lykkes med sin virksomhet.

Det kan og være lurt å ta hjelp fra noen som har tidligere erfaring med å starte og drive en bedrift.

På den måten kan man skaffe seg nyttig hjelp og informasjon for å sikre at man kommer I gang med de beste forutsetningene.

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.