Valg av foretaksform – EPF eller AS

17 november, 2021by Hans A Kahn

Et av de første og viktigste valgene man står ovenfor når man skal starte egen bedrift er hvilken foretaksform man skal velge. Dette ut fra de forventninger og forutsetninger man har.

Når det kommer til valg av foretaksform ser vi at ca. 9 av 10 velger å etablere enten et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap.

Hvilket av disse som er å foredra er nærmest umulig å si da det avhenger helt av person, situasjon og omstendigheter.

Begge formene har klare fordeler og ulemper, men hovedforskjellen ligger I det juridiske

ansvaret og ikke minst graden av risiko og ansvar.

 

EPF vs AS

I et EPF er det du personlig som står som juridisk ansvarlig for selskapet. Mens et AS regnes som en egen juridisk person. Altså vil førstnevnte gi deg større frihet. Men også større risiko fordi du personlig står ansvarlig for økonomien – og også all gjeld.

I et AS er det forskjell på eier og bedrift. Kreditorer kan ikke kreve inn penger utover aksjekapitalen til bedriften.

Man har I et AS et begrenset ansvar og risikerer I prinsipp ikke mer enn aksjekapitalen man skyter inn.

Man kan benytte seg av dette beløpet til selve stiftelsen av bedriften, som blant annet registreringen I foretaksregisteret.

For å kunne starte et AS kreves det at man har et aksjekapital på 30.000,- . Uansett hvilken foretaksform man velger er det fire grunnleggende vilkår som skal ligge til grunn for at driften skal klassifiseres som næringsvirksomhet.

  1. Man driver for egen regning og risiko.
  2. At virksomheten har en viss varighet og omfang.
  3. Virksomheten skal være egnet til å drives med et økonomisk overskudd.
  4. At det er aktivitet, enten egen eller via ansatte.

 

Skal du starte et enkeltpersonforetak er det viktig at du husker på at den personlige risikoen øker dersom man skyter inn mye penger. Eller om man ansetter mange personer med tanke på at du blir personlig ansvarlig dersom bedriften ikke kan betale for seg.

Så om du har tanker om å ansette et flertall personer I din bedrift er AS det klart tryggeste valget. I et AS har du og muligheten til å ansette deg selv. Dette gir blant annet fordeler I form av minstefradrag på lønn og krav på sosiale goder.

Bedriften må I så fall kjøre lønn, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift på den lønna du tar ut.

 

En eller flere eiere

I et enkeltpersonforetak kan du ikke ha flere eiere. Foretaket regnes som en forlengelse av deg i lovens og skattemyndighetenes øyne, og du leverer en felles skattemelding med info om deg og foretaket.

AS kan ha flere eiere (også kalt aksjonærer) som kan bidra med penger og hjelpe til med driften. Men da vil du også ha andre å forholde deg til når du skal ta beslutninger. Om dere skal ta utbytte, for eksempel, blir en felles beslutning.

Enkeltpersonforetak er derfor veldig egnet for deg som vil drive alene og gir deg frihet til å ta beslutninger uten å rådføre deg med andre, og uten å måtte melde dette inn til myndighetene, som du må gjøre for mange av endringene i et aksjeselskap.

I et AS har du mindre frihet siden du som sagt må følge flere administrative krav. Kanskje du også har flere eiere å forholde deg til.

 

Skatt og foretaksform

Majoriteten av enkeltpersonforetak har ikke revisjonsplikt. Men om bedriften skulle omsette for mer enn NOK 50.000, – I løpet av et år kreves det at man fører regnskap I henhold til bokføringsloven, eller så kalt bokføringsplikt.

Derimot har et AS, uavhengig av omsetning alltid bokføringsplikt og regnskapsplikt, som tilsier at selskapet må ha et ordentlig system I henhold til bokføringsloven.

Selskapets regnskap må godkjennes av dets generalforsamling før 30 juni, og sende inn sitt årsregnskap til myndighetene innen 31.juli.

Under visse forutsetninger kan et aksjeselskap velge bort revisjon dersom bedriften omsetter for mindre enn 5 millioner med en total balanse på under 20 millioner.

Et annet krav er at man ikke har ansatte tilsvarende mer enn 20 årsverk.

 

Når det kommer til aksjeselskap, er vilkårene noe annerledes. Man kan velge bort revisjon dersom driftsinntektene er mindre enn 5 millioner og den totale balansen er mindre enn 20 millioner.

I motsetning til enkeltpersonforetak er kravet med tanke på ansettelser 10 årsverk I et AS.

 

Hva skal man velge?

Her finnes det dessverre ikke noe fasitsvar. Det er helt avhengig av situasjon, omstendigheter, så vel som hvilke ambisjoner og hvilket utgangspunkt man starter fra.

Sørg for at du har gjort deg kjent med regler, fordeler og ikke minst ulemper med ulike foretaksformer før du bestemmer deg.

En ting å huske på er at mange starter med et enkeltpersonforetak, og går deretter over til et AS når driften øker.

 

Hans A Kahn

NBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
c/o Brenna Døsserødveien 87 3118 TØNSBERG
Følg oss
Sosiale medier
SBF
Norsk Bedriftsformidling
Norsk Bedriftsformidling er Norges ledende start-up konsult. Med over 10 års erfaring, stort kontaktnett og bransjens skarpeste rådgivere hjelper vi store som små start-ups med å nå sitt fulle potensiale med skreddesydde handlingsplaner og smart branding.
Kom i kontakt
Følg oss på sosiale medier

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.

Copyright by Norsk Bedriftsformidling. All rights reserved.